Normalleşme Nasıl Olacak.

Feray Karagöz
335OKUNMA
  www.corluda.com   19 Temmuz 2020

Artan eşitsizlikler, sistematik cinsiyet ayrımcılığı, gençlerin fırsatlardan mahrum olması, durağan maaşlar, kontrolden çıkan iklim değişikliği… Bunların hiçbiri ‘normal’ değildi. 
 
Zaten normal olmayan bir süreçte covid-19 ile derin bir çöküş yaşadık.Ve bu Salgın çok büyük yetersizlikleri, kırılganlıkları ve fay hatlarını ortaya çıkardı.
 
Özellikle çalışma hayatındaki bu kriz, zaten yanmakta olan hoşnutsuzluk ve kaygı ateşini körükledi. Koronavirüsün neden olduğu büyük işsizlik ve gelir kaybı, sosyal bütünlüğü aşındırdı.
Genellikle güvencesiz şekilde kayıt dışı ekonomide çalışanların kazançlarında, sadece krizin ilk ayında yüzde 60´lık düşüş yaşadığı tahmin ediliyor. 
Özellikle kadınlar ağır darbe alarak bu krizin yükünü sırtladı. Bunun nedeni ise birçoğunun, en fazla etkilenen sektörlerde çalışıyor olması ve ücretsiz bakım işlerindeki artışın en ağır yükünü taşımaları.
 
Ülkeleri ve bölgeleri sosyal, siyasi ve ekonomik olarak istikrarsızlaştıran bu düzen değişmeli. Böyle devam edemez...
 
Öncelikle iş dünyası bu kriz bittiğinde eskisi gibi olmamalı, olamaz. Yeşil, kapsayıcı ve güçlü bir toparlanmanın temeli olan ‘herkes için insana yakışır işler’ yaratmak üzere koordineli bir küresel, bölgesel ve ulusal çaba ortaya koyma zamanıdır. Bunun için ;
Vergilerin maaşlardan karbona yönelmesiyle oldukça mesafe kat edilebilir. Tüm seviyelerde akıllıca, zamanında harekete geçilmesiyle ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi rehberliğinde bu krizden daha iyi iş imkânları ve herkes için daha parlak, daha eşit ve daha yeşil bir gelecek ile güçlenerek çıkabiliriz.
Yeterki toplumsal çıkarlarımız için düşünelim, üretelim, çalışalım ve uygulayalım.
Normalleşen bir dünyaya sevgiyle

2020 © Tüm hakları saklıdır. Feray Karagöz