Kadının Soyadı Özgürlüğü

Feray Karagöz
256OKUNMA
  Yorum Gazetesi   22 Ocak 2014

Yaşadığımız şu karmaşık günlerde çok fazla dile getirilmese de zannetmeyin ki gözden kaçtı.

Kadının İLK SOYADINI KULLANMA ÖZGÜRLÜĞÜ uzun süredir emek harcanan bir mücadelenin başarısıdır.

Anayasa mahkemesinin verdiği karara göre artık kadın evlendikten sonra ilk soyadını kullanabilecek. Medeni Kanunun 187. Maddesi gereğince ‘’Evlenen Kadın kocasının soyadını alır, başvuruyla kendi soyadını da kullanabilir.’’ kararı cinsiyete dayalı ayrımcılık olarak sürekli dile getirilmekteydi. Bu ayrımcılığın savunucusu olarak yapılan çalışmalar nihayete ulaştı. İstanbul Barosunda çalışan bir avukatın evlendikten sonra resmi işlemler sırasında yaşadığı sıkıntılar sonucu açtığı dava neticesinde, Medeni Kanunu’nun 187. Maddesi nedeniyle cinsel olarak ayrımcılığa maruz tutulduğu ve özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmediği belirtilerek, hak ihlali yapıldığını belirtti. Çünkü Anayasa’nın ‘’kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı’’ başlığını taşıyan 17. maddesinde tanımlanan manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkına yönelik bir müdahale oluşturduğu ifade edildi.

Talebi kabul edilebilir bulan Anayasa Mahkemesi’nin ‘’hak ihlaline’’ ilişkin kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Fakat şöyle bir gerçek var ki, Türk Medeni Kanunun 187. Maddesi değiştirilmediği sürece Kadınlar kendilerine tanınan bu hakkı ANAYASA Mahkemesine başvurarak elde edebilecekler.

Diyeceksiniz ki; memlekette bu kadar travma varken kim böyle bir adım atar. Unutmayalım ki;

GÜVENLE ATILAN HER ADIM BİR KADINI GELECEĞE TAŞIR. KADININ BİREY OLMA MÜCADELESİ SÜRÜYOR.

2020 © Tüm hakları saklıdır. Feray Karagöz