Kanayan Yaramız Şiddet!..

Feray Karagöz
259OKUNMA
  Yorum Gazetesi   13 Şubat 2014

2013 yılı TÜRKİYE Gerçeği ve 6284 sayılı KANUN

Bu haftaki konumuz kanayan yaramız ŞİDDET.

Öncelikle biraz rakamsal olarak şiddetin boyutunu inceleyelim.

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olarak Kadına şiddet yine dur durak bilmiyor. Alınan önlemler şiddet verilerini azaltsa da, aile içi şiddet yüzünden her yıl yüzlerce kadın hayatını kaybediyor.

2013 yılında 28 bin kadın şiddete maruz kaldı. Son 5 yılda 802 kadın, aile içi şiddet sonucu yaşamını yitirdi. 4 bin 500’ü için de koruyucu ve önleyici tedbir alındı.

Ocak 2013 itibariyle, 50 binden fazla kadının eşlerine mahkeme kararı ile evden uzaklaştırma ve uyarı gibi önleyici tedbirlerle koruma sağlandı.

En fazla önleyici tedbir kararı İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşti. Kadınlara en fazla polis koruması sağlanan ilk üç il ise Adana, İzmir ve Kayseri oldu.

Bilecik, Bolu, Kars, Kastamonu ve Siirt ise hiç koruma talebinin olmadığı kentler olarak kayda geçti. Ama bu çok düşündürücü bir sonuç.

15 bin olayda, şiddet uygulayanların, elindeki silahları, güvenlik güçlerine teslim etmesi sağlandı.

‘’Panik butonu’’ olarak bilinen sistemin Bursa ve Adana’daki pilot uygulamadı da devam ediyor. Adana’da verilen 41 güvenlik butonundan 16’sı, Bursa’da dağıtılan 36 güvenlik butonundan ise 22’si aktif olarak kullanılıyor. 2014’te pilot uygulama yapılan illerin sayısının artırılması planlanıyor.

Peki, kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili kanun amacına ulaştı mı?

NEDİR BU KANUN?

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kanunun yürürlüğe girdiği 8 Mart 2012’den, Ocak 2013’e kadar geçen sürede kasına yönelik şiddet ve ölümlü vaka sayısında yüzde 5’lik bir azalma görüldü. Bu rakamlar resmi rakamlar ama ya sessiz çığlıklar? Ulaşılamayan Kadınlarımız… O yüzden bu gerçek değil.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve birçok STK’nın da desteği hazırlanmış olan bu kanun soruna bir nebze olsun dokunmaktadır.

YETERLİ DEĞİL

Kanun çıkar ama uygulamadaki eksiklikler sorunu kesin olarak çözümlemez.

Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenirse, şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları insan onuruna yaraşır bir şekilde yerine getirilir ise bu kanun amacına ulaşır diye düşünüyorum.

ŞİDDETSİZ BİR DÜNYA ÖZLEM İLE…

2020 © Tüm hakları saklıdır. Feray Karagöz